En breve se pondrá a disposición de los usuarios cursos de Sistemas de Gestión de Calidad.

  • ATAVE (Asociación provincial de talleres de reparación de vehículos de Ourense), coa cofinanciación da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, pon en marcha esta acción formativa deseñada para propiciar nos talleres asociados, dinámicas de xestión da Prevención de Riscos Laborais fáciles de implantar no ámbito cotián, cuxos beneficios sexan palpables a curto prazo e faciliten o coñecemento e cumprimento dos requisitos legais de aplicación, melloren as pautas de traballo seguro e contribúan á diminución e control dos riscos laborais existentes.

    Planifícase como unha acción formativa virtual a través da plataforma aul@HPS que permitirá que os alumnos poidan desenvolver o plan formativo con total flexibilidade en canto á xestión do tempo e horarios.

    A través dos módulos que conforman o curso (especialmente do módulo 7), preténdese dar a coñecer os riscos laborais propios das actividades realizadas nos talleres de reparación de vehículos, e as estratexias, pautas e condutas que se deben de establecer para previlos, controlalos e eliminar aqueles que poidan ser eliminados. Sendo un dos obxectivos do curso o de capacitar aos alumnos para exercer funcións de responsable de prevención de riscos no taller.

  • Curso de formación acerca de los sistemas de gestión de calidad, referenciados a las normativas de la familia ISO 9001, dirigido a técnicos y responsables de cualquier organización.